درباره ما

پرتابل جامع مهندس سیتی بزرگترین سامانه جهت ارتباط مستقیم مهندسین حقیقی و شرکت های حقوقی که قادر به انجام خدمات مهندسی پروژه ها اعم از طراحی، محاسبه، نظارت، اجراء، نقشه برداری، آزمایشگاه بتن و… در چهارچوب سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشند را گردآوری کرده است لذا مالکین می توانند با توجه به پروژه خود جهت انجام خدمات مهندسی، مهندس مورد نظر خود را جستجو نمایند.

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter