مهندس مکانیک
نظارت پایه یک
تحصیلات دانشگاهی حسین زاده
  • تحصیلات دانشگاهی حسین زادهدیپلم – ریاضی فیزیک- دبیرستان امام حسین (ع)
  • کاردانی – مکانیک – ماشین ابزار – دانشگاه جامع علمی کاربردی – ماشین سازی اراک(۱۳۸۰)
  • کارشناسی – مکانیک – طراحی جامدات – دانشگاه آزاد اهواز (۱۳۸۴)
  • کارشناسی ارشد – مهندسی انرژی – سیستم های انرژی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران(۱۳۹۰)
  • دکتری – مهندسی انرژی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۷)

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter