مهندس عمران
نظارت پایه سه
رزومه مهندس حسین گنجیان

فارغ التحصيل مقطع كارشناسي:

محل:دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل رشته:مهندسی  عمران گرايش: عمران

۲٫فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد:

محل:دانشگاه آزاد اسلامی واحد

قائم شهر

رشته:مهندسی عمران گرايش: سازه

سابقه فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهشي(مقالات،تالیفات،…):

 1. بررسی تاثیر نوع و آرایش ورق FRP در المان های مرزی بر رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزای محدود

 

تجارب كاري:

 1. ناظر پروژه های راه های روستایی شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی
 2. ناظر پروژه احداث پل میانرود
 3. ناظر اسفالت راه روستایی شهرودکلا قائم شهر
 4. کارشناس راه و ابنیه فنی اداره راه و شهرسازی قائم شهر
 5. ناظر احداث دوربرگردان محور بابل – قائم شهر
 6. ناظر احداث دوربرگردان محور قائم شهر – کیاکلا
 7. ناظر پروژه های راه های روستایی شهرستان سیمرغ
 8. ناظر احداث دوربرگردان بتنی محور قائم شهر – سوادکوه
 9. عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان های قائم شهر و سیمرغ
 10. کارمند نمونه اداره راه و شهرسازی شهرستان قائم شهر در سال های  ۹۲ و۹۵ و۹۷ فرمانداری قائم شهر
 11. کارمند نمونه اداره راه و شهرسازی شهرستان جویبار در سال ۹۳ فرمانداری جویبار
 12. کارمند نمونه اداره راه و شهرسازی قائم شهر و سیمرغ در سال ۹۴ فرمانداری سیمرغ
 13. معاون اداره راه و شهرسازی شهرستان های قائم شهر،جویبار و سیمرغ

شرکت در همایش ها و جشنواره ها

 1. همایش پیوستگی ها و گذارها در گستره های معماری،مرمت و شهرسازی به مدت ۸ ساعت در سال ۹۲ کانون مهندسین ساری

تخصصهاي ويژه: (نرم افزار. زبان خارجي و …)

Auto cad-Etabs –Safe-Opensees-Word

دوره هاي علمي كاربردي گذرانده شده:

۱-آشنایی با ایمنی  و حفاظت کار در حین اجرا به مدت ۸ ساعت در سال ۹۲

۲- دوره تخصصی تهدیدات حوزه فنی و مهندسی راه و شهرسازی به مدت ۶ ساعت در سال۹۱

۳-گواهینامه مهارت نقشه کشی ساختمان به مدت ۴۰۲ ساعت در سال ۹۳ از سازمان فنی و حرفه ای

۴- دوره آموزشی روش های کنترل و بارگذاری روی انواع پلها به مدت ۲۲ ساعت در سال ۹۱ از وزارت راه و شهرسازی

۵- دوره آموزشی نگهداری و ترمیم پلها به مدت ۲۸ ساعت در سال ۹۲ از وزارت راه و شهرسازی

۶- دوره آموزشی مدیریت موثر وقت  به مدت ۴ ساعت در سال ۹۳ از وزارت راه و شهرسازی

۷-دوره آموزشی طرح و اجرای آسفالت های سطحی در سال ۹۳ از وزارت راه و شهرسازی

۸-دوره آموزشی نحوه تفسیر نتایج آزمایشات قیر و آسفالت در سال ۹۳ از وزارت راه و شهرسازی

۹- دوره آموزشی اجرای عملیات آسفالت  به مدت ۴۰ ساعت در سال ۹۴ از وزارت راه و شهرسازی

۱۰- دوره آموزشی مبانی بازدید ایمنی راه   به مدت ۳۲ ساعت در سال ۹۴ از آموزشکده شهید تفویضی

۱۱- دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه  به مدت ۲۴ ساعت در سال ۹۴ از وزارت راه و شهرسازی

۱۲- دوره آموزشی آشنایی با سیستمهای حمل و نقل هوشمند به مدت ۱۶ ساعت در سال ۹۴ از وزارت راه و شهرسازی

۱۳- گواهینامه حضور در دوره آموزشی بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان در سال ۹۶

۱۴- گواهینامه حضور در دوره آموزشی نرم افزار SAP200  به مدت ۵۰ ساعت در سال ۹۷

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter