مهندس مکانیک
طراحی پایه یک
مسئول تاسیسات گرمایش و سرمایش بهپاک

مسئول تاسیسات گرمایش و سرمایش شرکت صنعتی بهپاک

حدود بیست سال سابقه در شرکت بهپاک با تجهیزات ذیل

۱-تعمیرات و راه اندزی بویلرهای بخار تا ظرفیت ۱۵ تن

۲-نصب و راه اندازی تاسیسات تصفیه اب با روش تبادل یونی به ظرفیت ۱۵۰۰۰۰۰ گرین

۳-راه اندازی و تعمیرات دو واحد چیلر ۳۰ تن جهت سرمایش ساختمان اداری

۴-ساخت اسکرابر اسید و نصب روی مخازن اسید کلریدریک جهت جلوگیری از الودگی هوا و تولید اسید

۵-طراحی و ساخت مبدل حرارتی جهت سیو انرژی گرمایی در مسیر بلودان بویلرها

۶-طراحی و ساخت اکونومایزر در مسیر اگزوز بویلرها

۷-ساخت و طراحی دی اریتور بخار

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter