اطلاعات مهندس
ثریا درخشان
نوع پروانه: حقیقی

نام و نام خانوادگی: ثریا درخشان

مازندران , چالوس
رشته: معماری
پروانه فعال:
پایه: ...
شماره تماس مهندس: 0911***2012 09111912012 (نمایش کامل)
این صفحه تا به حال 2021 بازدیدکننده داشته است.
گزارش تخلف
رزومه های کاری من
من هنوز رزومه ای ثبت نکردم.
یادداشت های من
یاداشتی برای نمایش وجود ندارد.

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter