اطلاعات مهندس
مرتضی نوروزی
نوع پروانه: حقیقی

نام و نام خانوادگی: مرتضی نوروزی

مازندران , چالوس
رشته: معماری
پروانه فعال:
پایه: ...
شماره تماس مهندس: 0911***9133 09111949133 (نمایش کامل)
این صفحه تا به حال 1419 بازدیدکننده داشته است.
گزارش تخلف
رزومه های کاری من
من هنوز رزومه ای ثبت نکردم.
یادداشت های من
یاداشتی برای نمایش وجود ندارد.

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter