اطلاعات مهندس
خسرو کشاورزی
نوع پروانه: حقیقی

نام و نام خانوادگی: خسرو کشاورزی

مازندران , تنکابن
رشته: معماری
پروانه فعال:
پایه: ...
شماره تماس مهندس: 0911***1052 09111921052 (نمایش کامل)
این صفحه تا به حال 1012 بازدیدکننده داشته است.
گزارش تخلف
رزومه های کاری من
من هنوز رزومه ای ثبت نکردم.
یادداشت های من
یاداشتی برای نمایش وجود ندارد.

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter